STN normy STN / CSN / DIN normy hliník prevodníky

EN STN/ČSNDINZvariteľnosťTrieskové
opracovanie
Techn.
elox
odolnosť
korozii
ENAW1050Al 99,54240053.0255veľmi dobrázléstrednéstredná
ENAW1350EAl99,5(A)4240043.0257veľmi dobrázléstrednéstredná
ENAW2007AlCu4PbMgMn4242543.1645nízkaveľmi dobrézlénízka
ENAW2011AlCu6BiPb~3.1655nízkastrednézlénízka
ENAW2017AAlCu4MgSi(A)4242013.1325nízkadobréstrednénízka
ENAW2024AlCu4Mg14242033.1355nízkastrednéstrednénízka
ENAW5005AAlMg1( C )~3.3315veľmi dobrázléveľmi dobréstredná
ENAW5083AlMg4,5Mn0,74244153.3547dobrádobrédobréveľmi dobrá
ENAW5754AlMg34244133.3535veľmi dobrázlédobréveľmi dobrá
ENAW6012xAlMgSiPb~3.0615nízkastrednéstrednénízka
ENAW6060AlMgSi4244013.3206dobrástrednédobrédobrá
ENAW6061AlMgSiCu~3.3211dobrádobrédobrédobrá
ENAW6082AlSi1MgMn4244003.2315dobrádobrédobrédobrá
ENAW7020AlZn4,5Mg14244413.4335nízkadobréstrednénízka
ENAW7022AlZn5Mg3Cu~3.4345nízkaveľmi dobréstrednénízka
ENAW7075AlZn5,5MgCu4242223.4365nízkaveľmi dobréstrednénízka

Vyrábame / dodávame:
Dosky
Plechy – aj slzičkové
Tyče – kruhové od 4 do 250, ostatné na vyžiadanie
Tyče – ploché
Rúry
Kruhové výstrižky
Prstence
Profily – L/U/T/Z
Prírezy
Diely podľa výkresov

Zliatiny – normy:

Liate frézované bloky

Zliatina  

EN AW 5083 aj elox kvalita – do hrúbky  1000 mm
EN AW 5754 –
EN AW 7021  – do hrúbky  600 mm

Presné frézované  – fóliované dosky    –  s štandardnou  presnosťou +/- 0,1 mm

Zliatina  
EN AW 5754
EN AW 5083
EN AW 7021
EN AW 7019 – Unidal
EN AW 6082
EN AW 7075

Presnosť frézovanej dosky  je štandardne    +/-0,1 mm  s výnimkou niektorých tenkých  rozmerov  – podľa potreby na vyžiadanie

 

Hliník sa často využíva v elektrotechnike pre jeho dobrú vodivosť, hoci má niektoré nevýhody v porovnaní s meďou je menej odolný, zahrieva sa pri prechode prúdu a zväčšuje svoj objem. Na druhej strane, hliník je o polovicu ľahší a jeho zliatiny sa používajú v leteckom priemysle. Ďalšie výhody hliníka sú jeho chemická odolnosť a nízka hmotnosť, ktoré sa uplatňujú pri výrobe predmetov, ako sú mince, kuchynský riad a alobal. V stavebníctve má hliník široké využitie, napríklad na výrobu okien, dverí, lán vonkajších vedení, na jadrá silových káblov, vinutia transformátorov a veľkých točivých strojov. Okrem toho sa používa na výrobu vodičov, ohňovzdorných materiálov, strešných krytín, keramického riadu, kvetináčov a potrubí. Hliník predstavuje významný konštrukčný materiál v stavebníctve.

EN AW 1350A (E Al99,5) – štandardne skladom

Vlastnosti: materiál s vysokou tvárnosťou, zvárateľnosť je dobrá, veľmi odolný proti korózií, veľmi dobrý vodič tepla a elektrickej energie, zvárateľný rôznymi spôsobmi, zle obrábateľný pomocou rezacích nástrojov.
Výrobky: Tento materiál nájde využitie takmer v každej priemyselnej oblasti (elektrotechnika, chemický priemysel, potravinársky priemysel, letecký priemysel, strojársky priemysel, stavebníctvo, automobilový priemysel). Používa sa na konštrukčné prvky a uzly, ktoré sú menej namáhané, ako aj na elektrotechnické materiály, výmenníky v chemických zariadeniach, stavbu lodí, výrobu riadov, potravinárske a technické fólie, chladiče automobilov a traktorov, reflektory, zrkadlá, obaly, kryty, nádrže, riady, okenné rámy, dvere, fasády, vybavenie vagónov a automobilov, voštinové konštrukcie.

EN AW 2007 (Al Cu4 Pb Mg Mn) – štandardne skladom

Vlastnosti: vhodné na obrábanie najmä na trieskové obrábanie, nie je možné ho zvárať, takmer žiadna odolnosť voči korózii, stredná pevnosť, vhodné pre automatizované spracovanie.
Výrobky: stredne a vyššie namáhané diely, jemná mechanika, optika

EN AW 2011 (Al Cu6 Bi Pb) – štandardne skladom

Vlastnosti: vyznačuje sa dobrými pevnostnými vlastnosťami, vhodné na jemné spracovanie, dobrá obrábateľnosť najmä pre trieskové obrábanie, nevhodné na zváranie, slabá odolnosť voči korózii
Výrobky: strojné súčasti

EN AW 2017A (Al Cu4 Mg Si (A) – štandardne skladom

Vlastnosti: vysoká pevnosť, vhodný na trieskové obrábanie, slabá odolnosť voči korózii, nízka zvárateľnosť, slabá chemická odolnosť, pri zváraní náchylné na tvorbu trhlín, dobrá na tvarovanie za tepla, vhodná na žíhanie a kovanie.
Výrobky: namáhané stavebné konštrukcie, strojné diely, vysokotlakové nádrže, spoje, výroba foriem, súčiastky, konštrukčné prvky lietadiel, koľajových vozidiel, prvky do automobilov a iných dopravných prostriedkov, rôzne výkovky ako lopatky chladiacich ventilátorov, kryty vrtuľových nábojov.

EN AW 2024 (Al Cu4 Mg1)

Vlastnosti: dobre tepelné spracovanie s vysokou pevnosťou po spracovaní, slabá odolnosť voči korózii, prevádzková teplota maximálne stanovená na 150°C, nezvariteľný , po vytvrdení dobre obrábateľný, žíhaním sa zníži chemická odolnosť (nižšia ako pri zliatinách bez medi), nevhodný pre výkovky.
Výrobky: stredne a silno namáhané súčiastky, lietadlá (kostry na poťahy, prepážky, nosníky, riadenie), prvky pre koľajové vozidlá, automobily a iné dopravné prostriedky, stavebníctvo, žeriavy, mosty.

EN AW 5083 (Al Mg4,5 Mn0,7) – štandardne skladom

Vlastnosti: pomerne dobre odolný voči korózii na rozdiel od ostatných zliatin, vhodný na trieskové obrábanie, tvárny za tepla aj za studena, vhodný na obrábanie aj kovanie, vyznačuje sa strednou pevnosťou, výborne chemicky odolný, nevytvrdzovateľný, veľmi dobrá možnosť leštenia, pomerne dobrá zvárateľnosť.
Výrobky: potrubia, architektúra, cisterny, ochranné kryty, nádrže, diely pre chemický priemysel, stavba lodí, zvárané konštrukcie, presné diely, formy, stredne namáhané súčiastky, vypeňovacie formy, automobilový priemysel.

EN AW 5754 (Al Mg3) – štandardne skladom

Vlastnosti: veľmi dobrá odolnosť voči korózií, vyznačuje sa strednou pevnosťou, veľmi dobrá zvárateľnosť, veľmi vhodný na eloxovanie, mierne nižšia možnosť trieskového obrábania.
Výrobky: nádrže a diely v chemickom priemysle, stavba lodí, zvárané konštrukcie, presné diely, formy, stredne namáhané súčiastky, vypeňovacie formy, automobilový priemysel, stavba lodí.

EN AW 6012 (Al Mg Si Pb)

Vlastnosti: vhodné na obrábanie, priemerná pevnosť.

EN AW 6060 (Al Mg Si) – štandardne skladom

Vlastnosti: odolný voči korózií, vhodný na zváranie, znížená možnosť trieskového obrábania, veľmi dobrý na eloxovanie, dobre tvárny za tepla aj za studenia, vhodný na kovanie, leštenie, nevhodný na obrábanie reznými nástrojmi po žíhaní, pri vytvrdení vyhovujúci, dobrý dekoratívny vzhľad.
Výrobky: výroba konštrukcií, všeobecné použiteľný, súčiastky so strednou pevnosťou, letecký a automobilový priemysel, jemná mechanika, kabíny lietadiel a vrtuľníkov, krytiny, rámy dverí, prepážky, eskalátory, nábytok, nitované mosty, žeriavy, stožiare.

EN AW 6061 (Al Mg1 Si Cu)

Vlastnosti: staticky a dynamicky odolný voči záťaži, zvýšená pevnosť, dobrý dekoratívny vzhľad.
Výrobky: využitie v strojárstve, automobilovom a stavebnom priemysle.

EN AW 6082 (Al Si1 Mg Mn) – štandardne skladom

Vlastnosti: veľmi dobrá odolnosť voči korózii, dobré využitie na zváranie, menej vhodný na eloxovanie, nízka možnosť trieskového obrábania, slabšie tvárny za tepla aj za studena, kovanie.
Výrobky: nádrže a diely v chemickom priemysle, konštrukcie z profilov, platne, profily, stredne namáhané diely, zvárané konštrukcie, stavba lodí, dopravná technika, všeobecné použitie.

EN AW 7020 (Al Zn4,5 Mg1) – štandardne skladom

Vlastnosti: dobrá tvárnosť za tepla horšia za studena, pevnosť sa zvyšuje vytvrdzovaním za normálnej alebo vyššej teploty prípadne tvárnením za studena, odolný voči korózii, vhodná na leštenie, vhodný na zváranie.
Výrobky: stredne namáhané zvárané konštrukcie, stavebníctvo, dopravné prostriedky, vzdušné a koľajové dopravné prostriedky, elektrotechnický priemysel, presná mechanika, rádiotechnika, raketová technika, tlakové nádoby, mosty, žeriavy, výkovky.

EN AW 7022 (Al Zn5 Mg3 Cu) – štandardne skladom

Vlastnosti: vysoká pevnosť.
Výrobky: strojársky priemysel, komponenty pre hydraulické zariadenia.

EN AW-7075 (Al Zn5,5 Mg Cu) – štandardne skladom

Vlastnosti: veľmi nízka odolnosť voči korózii, nevhodný na zváranie a eloxovanie, menej vhodný na trieskové obrábanie, slabšia možnosť tvarovania za tepla aj za studena, kovanie, znížená ťažnosť, dobre použiteľný do kryogénnych teplôt, používaný len v stave vytvrdenom za tepla, starnutie zapríčiňuje zníženú pevnosťou v ťahu a zvýšenie koróznej odolnosti, klesanie pevnosti materiálu po dlhodobom pôsobení teplôt vyšších ako 50°C.
Výrobky: strojné súčasti, všeobecné využiteľný, výkovky, veľmi namáhané konštrukcie, letecký priemysel, kryty, prepážky, výstuže.

Tabuľka stavov hliníkových zliatin

F

Stav z výroby (obchodná akosť), mechanické vlastnosti nezaručené.

O

Žíhaný, alebo stav výrobku zodpovedajúci vlastnostiam žíhaného stavu.

O1

Po tepelnom spracovaní približne pri rovnakej teplote a dobe žíhania ako pri rozpúšťacom žíhaní.

O2

Po tepelne mechanickom spracovaní k zvýšeniu tvárniteľnosti, napr. pre superplastické tvárnenie.

O3

Homogenizovaný

H111

Žíhaný, mierne deformačne spevnený počas po sebe nasledujúcich operáciách ako je vypínanie alebo rovnanie.

H112

Mierne deformačne spevnený po tvárnení za zvýšenej teploty alebo po tvárnení za studena s obmedzenou veľkosťou.

H12

Deformačne spevnený – 1/4 tvrdý

H14

Deformačne spevnený – 1/2 tvrdý

H16

Deformačne spevnený – 3/4 tvrdý

H18

Deformačne spevnený – tvrdý, plne spevnený

H19

Deformačne spevnený – veľmi tvrdý

H22

Deformačne spevnený a čiastočne žíhaný – 1/4 tvrdý

H24

Deformačne spevnený a čiastočne žíhaný – 1/2 tvrdý

H26

Deformačne spevnený a čiastočne žíhaný – 3/4 tvrdý

H28

Deformačne spevnený a čiastočne žíhaný – tvrdý, plne spevnený

H32

Deformačne spevnený a stabilizovaný – 1/4 tvrdý

H34

Deformačne spevnený a stabilizovaný – 1/2 tvrdý

H36

Deformačne spevnený a stabilizovaný – 3/4 tvrdý

H38

Deformačne spevnený a stabilizovaný – tvrdý, plne spevnený

H42

Deformačne spevnený a farbený alebo lakovaný – 1/4 tvrdý

H44

Deformačne spevnený a farbený alebo lakovaný – 1/2 tvrdý

H46

Deformačne spevnený a farbený alebo lakovaný – 3/4 tvrdý

H48

Deformačne spevnený a farbený alebo lakovaný – tvrdý

Hxx4

Aplikuje sa pri reliéfnych alebo razených plechoch alebo pásoch, ktoré sú vyrobené zo zodpovedajúceho Hxx- stavu.

Hxx5

Deformačne spevnený – aplikuje sa na zvárané trubky

T1

Stav po ochladení po zvýšenej teplote tvárnenia a prirodzenom starnutí.

T2

Stav po ochladení po zvýšenej teplote tvárnenia, tvárnenia za studena  prirodzenom starnutí.

T3

Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena a prirodzenom starnutí.

T31

Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena cca 1% a prirodzenom starnutí.

T351

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia, vypnutím a prirodzenom starnutí (pre plech – trvalá deformácia 0,5 % až 3 %, pre dosku 1,5 % až 3 %, pre valcovanú alebo za studena dokončenú tyč – 1 % až 3 %, pre voľne kovaný kruhový výkovok a valcovaný kruh – 1 % až  5 %). Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.

T3510

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až 3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri prirodzenom starnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.

T3511

Stav ako T3510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených prípustných hraničných mier.

T352

Stav po rozpúšťacom žíhaní, uvoľnení vnútorného pnutia stlačením trvalou deformáciou od 1 % do 5 % a prirodzenom starnutí.

T354

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením za studena v konečnej zápustke a prirodzenom starnutí.

T36

Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena cca 6% a prirodzenom starnutí.

T37

Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena cca 7% a prirodzenom starnutí.

T39

Stav po rozpúšťacom žíhaní a tvárnení za studena na požadované mechanické
vlastnosti, tvárnení za studena je možné uskutočniť pred alebo po prirodzenom starnutí.

T4

Stav po rozpúšťacom žíhaní a prirodzenom starnutí.

T42

Stav po rozpúšťacom žíhaní a prirodzenom starnutí. Platí pre pokusné materiály, ktoré boli obrábané za tepla z mäkkého žíhania alebo F-stavu, a pre výrobky, ktoré boli spotrebiteľom obrábané za tepla z akéhokoľvek stavu.

T451

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia, vypnutím na presnú veľkosť a prirodzenom starnutí (pre plech – trvalá deformácia 0,5 % až 3 %, pre dosku 1,5 % až 3 %, pre valcovanú alebo za studena dokončenú tyč – 1 % až 3 %, pre voľne kovaný kruhový výkovok a valcovaný kruh – 1 % až  5 %). Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.

T4510

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až 3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri prirodzenom starnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.

T4511

Stav ako T4510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených prípustných hraničných mier.

T452

Po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia stlačením trvalou deformáciou 1 až 5% a prirodzenom starnutí.

T454

Po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením za studena v konečnej zápustke a prirodzenom starnutí.

T5

Stav po ochladení zo zvýšenej teploty tvárnenia a umelom starnutí.

T51

Stav po ochladení zo zvýšenej teploty tvárnenia a umelom starnutí za podmienok nedostarnutia k zlepšeniu tvárniteľnosti.

T56

Stav po ochladení zo zvýšenej teploty tvárnenia a umelom starnutí, mechanické vlastnosti vyššie než u T5 špeciálnym spracovaním.

T6

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom starnutí.

T61

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom starnutí za podmienok nedostarnutia k zlepšeniu tvárniteľnosti.

T6151

Stav po rozpúšťacom žíhaní, uvoľnení vnútorného pnutia (tralá deformácia 0,5 až 3% pre plechy, 1,5 až 3% pre platne) a k zlepšeniu tvárniteľnosti za podmienok nedostarnutia. Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.

T62

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom starnutí. Platí pre pokusné materiály, ktoré boli obrábané za tepla z mäkkého žíhania alebo F-stavu, a pre výrobky, ktoré boli spotrebiteľom obrábané za tepla z akéhokoľvek stavu.

T64

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom starnutí za podmienok nedostarnutia k zlepšeniu tvárniteľnosti.

T651

Stav po rozpúšťacom žíhaní, uvoľnení vnútorného pnutia, vypnutím na presnú veľkosť (pre plech – trvalá deformácia 0,5 % až 3 %, pre dosku 1,5 % až 3 %, pre valcovanú alebo za studena dokončenú tyč – 1 % až 3 %, pre voľne kovaný kruhový  výkovok a valcovaný kruh – 1 % až  5 %) a prirodzenom starnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.

T6510

Stav po rozpúšťacom žíhaní, uvoľnení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1   až 3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3 % pre ťahané rúry) a pri umelom starnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky ďalej nevyrovnávajú.

T6511

Stav ako T6510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených
prípustných hraničných mier.

T652

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia trvalou deformáciou 1 až 5% a umelom starnutí.

T654

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením za studena v konečnej zápustke a umelom starnutí.

T66

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom starnutí, mechanické vlastnosti vyššie než pri T6 špeciálnym spracovaním (pre zliatiny rady 6000).

T7

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí.

T73

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti korózii za napätie.

T732

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti korózii za napätie. Platí pre pokusné materiály, ktoré boli obrábané za tepla z mäkkého žíhania alebo F-stavu, a pre výrobky, ktoré boli spotrebiteľom obrábané za tepla z akéhokoľvek stavu.

T7351

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia vypnutím a umelým prestarnutím k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti korózii za napätie. Po vypnutí sa nevyrovnávajú.

T73510

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až 3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri umelom prestarnutí k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti korózii za napätie. Po vypnutí sa tieto výrobky nevyrovnávajú.

T73511

Stav ako T73510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených prípustných hraničných mier.

T7352

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia stlačením trvalou deformáciou 1 až 5% a umelom prestarnutí k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti korózii za napätie.

T7354

Stav po rozpúšťacom žíhaní , odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením za studena v konečnej zápustke a prestarnutím k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti korózii za napätie.

T74

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí.

T7451

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia vypnutím a umelým prestarnutím. Po vypnutí sa nevyrovnávajú.

T74510

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až 3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri umelom prestarnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky nevyrovnávajú.

T74511

Stav ako T74510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených prípustných hraničných mier.

T7452

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia stlačením trvalou deformáciou 1 až 5% a umelom prestarnutí k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti korózii za napätie.

T7454

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením za studena v konečnej zápustke a umelom prestarnutí.

T76

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí k dosiahnutiu dobrej odolnosti proti vrstevnatej korózii.

T761

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí k dosiahnutiu dobrej odolnosti proti vrstevnatej korózii (pri plechoch a pásoch z 7475).

T762

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom prestarnutí k dosiahnutiu dobrej odolnosti proti vrstevnatej korózii. Platí pre pokusné materiály, ktoré boli obrábané za tepla z mäkkého žíhania alebo F-stavu, a pre výrobky, ktoré boli spotrebiteľom obrábané za tepla z akéhokoľvek stavu.

T7651

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia vypnutím a umelým prestarnutím k dosiahnutiu najlepšej odolnosti proti vrstevnatej korózii. Po vypnutí sa nevyrovnávajú.

T76510

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až 3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri umelom prestarnutí k dosiahnutiu dobrej odolnosti proti vrstevnatej korózii. Po vypnutí sa tieto výrobky nevyrovnávajú.

T76511

Stav ako T76510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených prípustných hraničných mier.

T7652

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia stlačením trvalou deformáciou 1 až 5% a umelom prestarnutí k dosiahnutiu dobrej odolnosti proti vrstevnatej korózii.

T7654

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením za studena v konečnej zápustke a po prestarnutí k dosiahnutiu dobrej odolnosti proti vrstevnatej korózii.

T79

Stav po rozpúšťacom žíhaní a umelom (veľmi obmedzenom) prestarnutí.

T79510

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až 3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri umelom (veľmi obmedzenom) prestarnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky nevyrovnávajú.

T79511

Stav ako T79510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených prípustných hraničných mier.

T8

Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena a umelom starnutí.

T81

Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena cca 1 % a umelom starnutí.

T82

Stav po rozpúšťacom žíhaní u spotrebiteľa ťahaný kontrolovaným spôsobom minimálne o 2% a umelom starnutí (zliatina 8090).

T832

Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena presne určenou veľkosťou a umelým starnutím – u ťahaných trubiek z 6063.

T841

Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena a umelom nedostarnutí – plech pásy zo zliatin 2029 a 8090.

T84151

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia s trvalou deformáciou 1,5 až 3% a nie úplnom umelom starnutí (platne zo zliatin 2091 a 8090).

T851

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia vypnutím a umelým starnutím. Po vypnutí sa nevyrovnávajú.

T8510

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až 3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry) a pri umelom prestarnutí. Po vypnutí sa tieto výrobky nevyrovnávajú.

T8511

Stav ako T8510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených prípustných hraničných mier.

T852

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia stlačením trvalou deformáciou 1 až 5% a umelým starnutím.

T854

Stav po rozpúšťacom žíhaní, odstránení vnútorného pnutia obmedzením na tvárnenie v konečnej zápustke a umelom starnutí.

T86

Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena cca 6% a umelom starnutí.

T87

Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena cca 7% a umelom starnutí.

T89

Stav po rozpúšťacom žíhaní, tvárnení za studena k dosiahnutiu požadovaných mechanických vlastností a umelom starnutí.

T9

Stav po rozpúšťacom žíhaní, umelom starnutí a tvárnení za studena.

W

Stav po rozpúšťacom žíhaní. Dobu prirodzeného starnutia je tiež možné špecifikovať.

W51

Stav po rozpúšťacom žíhaní a odstránení vnútorného pnutia a vypnutia riadenou veľkosťou. Po vypnutí sa výrobky ďalej nevyrovnávajú.

W510

Stav po rozpúšťacom žíhaní (nestabilný stav), odstránení vnútorného pnutia (trvalá deformácia 1 až 3% pre lisované tyče, profily a rúry, 0,5 až 3% pre ťahané rúry). Po vypnutí sa tieto výrobky nevyrovnávajú.

W511

Stav ako W510, ale následné nepatrné prispôsobovanie na udržanie stanovených prípustných hraničných mier.

W52

Stav po rozpúšťacom žíhaní a odstránení vnútorného pnutia stlačením trvalou deformáciou 1 až 5%.

W54

Stav po rozpúšťacom žíhaní a odstránení vnútorného pnutia obmedzeným tvárnením za studena v konečnej zápustke.

Normy (DIN): 3.0255, 3.0257, 3.1645, 3.1655, 3.1325, 3.1355, 3.3315, 3.3547, 3.3535, 3.0615, 3.3206, 3.3211, 3.2315, 3.4335, 3.4345, 3.4365

EKOB metal je Váš profesionálny poradca a dodávateľ farebných kovov…

020 01 Púchov, Slovensko
+421 908 512 365
info@ekob.sk